Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΚΕ
Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΚΕ» λειτουργεί με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 158888501000 Κωδικός

Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 158888501000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801546451

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

Έδρα Eταιρείας: : Αριστοτέλους 95 Σαρωνίδα τ.κ. 19013, Αθήνα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6983 83 83 88.

Ημέρες Λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο & Κυριακή.
Διαθέσιμες Ώρες Πτήσης* : 11:00, 14:00, 17:00.

Για κρατήσεις αλλά και περισσότερες πληροφορίες για το WIND TUNNEL επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 6983 83 83 88.

*Για την εύρυθμη λειτουργία του WIND TUNNEL παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο μας 30 λεπτά προ της ώρας πτήσης σας στον Προσομοιωτή μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΚΕ
Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΙΚΕ» λειτουργεί με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 158888501000 Κωδικός

Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 158888501000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801546451

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

Έδρα Eταιρείας: : Αριστοτέλους 95 Σαρωνίδα τ.κ. 19013, Αθήνα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6983 83 83 88.

Ημέρες Λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο & Κυριακή.
Διαθέσιμες Ώρες Πτήσης* : 11:00, 14:00, 17:00.

Για κρατήσεις αλλά και περισσότερες πληροφορίες για το WIND TUNNEL επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 6983 83 83 88.

*Για την εύρυθμη λειτουργία του WIND TUNNEL παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο μας 30 λεπτά προ της ώρας πτήσης σας στον Προσομοιωτή μας.

GET HIGH… DROP OUT…

Ζήστε την επόμενη εμπειρία σας.

GET HIGH…

DROP OUT…

Ζήστε την επόμενη εμπειρία σας.